Geel 6: Het dorp Vorselaar en het klooster OLV Ten Troon

Eerder bespraken we al het kasteel van Vorselaar. De wandeling die we nu zullen bespreken, maakten we afgelopen winter. Opvallend is het landelijk karakter en de vele beken of riviertjes die men moet kruisen.

Wij begonnen onze wandeling van 8,1 km aan het kerkhof en volgden de knooppunten 90-53-52-51-50-94-98-99-96-95-93-92-91-90 van het wandelnetwerk Kempense Beemden.

Sint-Pieters Vorselaar

Wij wandelden eerst door het centrum. De Sint-Pieterskerk van Vorselaar is een vrij mooi gebouw en zou er al geweest zijn sinds 726. Het huidige gebouw dateert van 1630. Vorselaar was aanvankelijk de moederparochie van Lille en Poederlee. Daarna vervolgden we onze weg naar het marktplein waar men de schandpaal ziet en het klooster. Het klooster werd opgericht in 1820 als werkschool voor arme kinderen door priester Lodewijk Vincent Donche en gravin Regina della Faille. De school evolueerde uiteindelijk tot een volwaardige onderwijsinstelling.

Markt Vorselaar 1Markt Vorselaar 2

Vervolgens verlieten we het centrum en kwamen zo aan knooppunt 52. We liepen achter de huizen door en passeerden daar enkele nieuwsgierige boerderijdieren. Daarna kwamen we uit bij een heropgebouwde hoeve volgens de oude stijl.  Vervolgens komt men echt op het platteland. Men ziet er uitgestrekte weiden en we kruisten meermaals beken en kleine riviertjes. Bij de kapel kan men een stuk afsnijden door de asfaltbaan te volgen rechts van de kapel.

Weiden 1 VorselaarHoeve VorselaarWeiden VorselaarKleine Nete

In het zuiden kwamen we bij de Nete en een militair domein. We draaiden af naar rechts en volgden de wandeling verder richting knooppunt 96. Wat verder ziet men een toeristisch infobord met daarop een verwijzing naar de ruïne Den Troon. We wandelden tussen de hekken naar de ruïne gelegen achter de hoeve.  Den Troon was aanvankelijk een mannenklooster van de orde van Windesheim. Het Augustijnenklooster werd tijdens de godsdienstoorlogen volledig vernietigd door de protestanten en nooit meer heropgebouwd. Vandaag is het een vrij vredige plaats met wat oude grafstenen en een Mariabeeld in een nis. De muurschildering in het koor werd aangebracht door Rafaela Van den Brande van het begijnhof van Lier in 1937 en beeldt een gekruisigde Christus af en twee knielende figuren man en vrouw. De tekst gaat over de opheffing van de erfzonde door de dood en later de verrijzenis van Christus. Daardoor lag de weg naar het aartsparadijs weer open voor iedereen (= Elckerlijc).

Na ons bezoek aan het klooster wandelden we verder naar het kasteel en de molen van Grobbendonk.

Den Troon 1Den Troon 2

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.